Zadnja posodobitev: 26. 6. 2024

Pravno obvestilo

© Copyright 2023 Ribiška družina Mozirje. Vse pravice pridržane.

Vse vsebine na teh spletnih straneh so last RD Mozirje in jih je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah.
RD Mozirje se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

V RD Mozirje spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, ki nam jih zaupate, skrbno varovali.

  • Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za namene elektronskega obveščanja.
  • Spoštovali bomo vašo pravico do odjave iz seznama prejemnikov naših obvestil.
  • Vaših osebnih podatkov in e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam razen Ribiški zvezi Slovenije.

Kadarkoli lahko zahtevate:

  • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili največ 6 mesecev, nato pa ga trajno izbrisali.
  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na našo e-pošto ali pa podatke samostojno spremenite na ustrezni uporabniški povezavi.
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na našo e-pošto .
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve našo e-pošto .

Vaš elektronski naslov hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte Squalomail in Google maps, katerega politika varovanja osebnih podatkov in zasebnosti je skladna z zahtevami Splošne regulative o varovanju podatkov in si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev SqualoMail spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave od prejemanja e-sporočil.

Katere podatke zbiramo:
Ime in priimek, naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stopnjo izobrazbe, telefonske številke in naslov elektronske pošte.

Za potrebe Ribiške zveze Slovenija, sme ribiška družina uporabiti profilno fotografijo člana, ki je bila dostavljena z vlogo za vpis in je enaka kakor v članski izkaznici. RD Mozirje si dovoljuje objaviti profilno fotografijo člana, kadar te nastanejo na ribiških dogodkih, in sicer na spletni strani RD Mozirje in v elektronskih ali tiskanih javnih medijih.

Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP naslov računalnika iz katerega ste naredili prijavo, nadalje pa se bodo zbirali še čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih.

Kakšen je namen zbiranja:
- zbirke članstva,
- izvajanja članskih obveznosti in funkcij,
- evidence prejemnikov glasila Ribič,
- evidence o prijavah in opravljenih preverjanjih znanja za ribiški izpit ter udeležbi in preverjanjih na strokovnih usposabljanjih sladkovodnega ribištva,
- evidence tekmovalcev,
- evidence o prejemnikih priznanj in
- evidence o aktualnih disciplinskih ukrepih.

Podatke zbiramo za namenom pošiljanja novic. Podatke o časih odpiranja in časih klikov pa za namen ugotavljanja vaše aktivnosti, da lahko zagotovimo ustrezen izbris vaših podatkov v primeru vaše neaktivnosti.

Koliko časa bomo podatke zadrževali: V kolikor boste naše novice prebirali, bomo vaše podatke hranili dokler ne boste zahtevali izbrisa oziramo dokler se ne boste odjavili + 1 leto. V kolikor pa naših novic ne boste prebirali pa bomo vaše podatke izbrisali 1 leto po zadnjem prebiranju.

Kje lahko prekličete soglasja in zahtevate izbris, izpis ali spremembo: To lahko naredite tako, da nam pišete na naš e-naslov.

S kom bomo vaše osebne podatke delili: Vaše osebne podatke z vašo osebno privolitvijo, zbiramo in hranimo v RD Mozirje in na Ribiški zvezi Slovenije.