RIBIŠKA DRUŽINA MOZIRJE

Revir Savinja

Revir na reki Savinji se prične pri Kolenčevem jezu v Grušovljah in konča pod mostom v Letušu.

Poseljujejo jo salmonidi (potočna postrv, lipan, šarenka, sulec) in ciprinidi (klen, mrena).

Reka Savinja je reka alpskega značaja.
Povprečna globina niha med 0,5 in 1,5 m, razen v tolmunih in pod jezovi, kjer dosega tudi večje globine. Dno je večinoma iz apnečastega proda in laporja. Povprečni pretok v maju znaša 10 m3/s, povprečna temperatura vode pa 7 st. C.

Od Grušoveljskega jezu do mosta v Letušu (15,2 km).
GPS koordinate: N 46 19.248, E 14 56.988
Ribolov je odprt od 1. marca do 30. novembra.
Dovoljena je uporaba vseh vrst umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka) brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo.
Ribolov se izvaja izključno po načelu »ujemispusti«.

Vodostaj Savinje v kraju Nazarje

image

Pravila ribolova v revirju Savinja

V revirju Savinja je dovoljen ribolov potočne postrvi, šarenke, lipana, sulca in belic. Gostje izvajajo ribolov izključno po načelu ujemi-spusti. Na Savinji je sektor ujemi-spusti od sotočja z Dreto do Ferdlnovga jeza. V tem sektorju je ribolov mrene in klena prepovedan.
Potočna postrv

Potočno postrv je dovoljeno loviti od 1. 3. do 30. 9. Uplen v sezoni 2024 ni dovoljen! Ribolov je dovoljen z vsemi vrstami umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka), krajših od 5 cm. Ribolov se izvaja z muharsko palico in eno navezano umetno muho, vezano na trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Lovi se izključno po sistemu »ujemi – spusti«. Ribolov je za goste dovoljen z dnevno ribolovnico.

Image Description
Image Description
Lipan

Lipana je dovoljeno loviti od 1. 6. do 30. 9. Uplen v sezoni 2024 ni dovoljen! Ribolov je dovoljen z vsemi vrstami umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka), krajših od 5 cm. Ribolov se izvaja z muharsko palico in eno navezano umetno muho, vezano na trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Lovi se izključno po sistemu »ujemi – spusti«. Ribolov je za goste dovoljen z dnevno ribolovnico.

Šarenka

Šarenko je dovoljeno loviti od 1. 3. do 30. 11. Mera: 25 cm. Dovoljen ulov 3 kosi/dan od tega 1 kos nad 40 cm. Ribolov je dovoljen z vsemi vrstami umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka), krajših od 5 cm. Ribolov se izvaja z muharsko palico in eno navezano umetno muho, vezano na trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Lovi se izključno po sistemu »ujemi – spusti«. Ribolov je za goste dovoljen z dnevno ribolovnico.

Image Description
image
Sulec

Sulca je dovoljeno loviti od 1. 11. do 14. 2., z umetno vabo (vobler, silikonska ribica, blestivka, potezanka), ki mora biti daljša od 10 cm in minimalno debelino vrvice ali trnice 0,40 mm. Ribolov se izvaja z dnevno ribolovno dovolilnico. Ribolov se izvaja izključno v paru (lahko tudi več) na max. oddaljenosti 100 m. V sektorjih ujemi - spusti je obvezna uporaba vab s trnkom enojčkom brez zalusti ali z stisnjeno zalustjo.

image
image
Belica (mrena, klen)

Belice je dovoljeno loviti vse leto, razen v lovopustu, od 1. 6 do 30. 6. Ribolov je dovoljen samo članom RD Mozirje. Ribolov belic v sektorjih ujemi - spusti ni dovoljen. Mera za belice je 30 cm, dovoljen uplen je do 5 kosov. Lovi se na dnevno ribolovno dovolilnico.

image

Ribe v revirju Savinja