V duhu spoštljivega odnosa do narave in življenja v njej.

image

Ribiška družina Mozirje upravlja ribiški okoliš, ki obsega reko Savinjo z vsemi pritoki in strugami na relaciji od gornjega Kolenčevega jezu (meja z Ribiško družino Ljubno) pa vse do spodnjega Letuškega jezu (meja z Ribiško družino Šempeter). Do obnove jezu v Letušu velja za mejo most čez Savinjo. Obsega tudi reko Dreto na celotnem toku z vsemi pritoki in strugami to je od izvira do izliva v Savinjo.

image
Družina sodeluje z ribiškimi družinami in zvezami ribiških družin v Republiki Sloveniji, ter z Ribiško zvezo Slovenije kot najvišjo obliko povezovanja ribiških družin v Republiki Sloveniji.


Predsednik Ribiške družine Mozirje
Milan KOJC

Gospodar Ribiške družine Mozirje
Dušan Žunter

Organi RD Mozirje

  • Upravni odbor (UO, 11 članov) 
  • Nadzorni odbor (NO, 5 članov) 
  • Disciplinsko sodišče (DS, 3 + 2 člana) 
  • Disciplinski tožilec (DT, 1 + 1 član) 

UO je izvršilni organ družine, ki opravlja vsa strokovna, tehnična in administrativna dela v družini in šteje 11 članov. Sestavljajo ga predsednik družine, ki je hkrati tudi predsednik UO, podpredsednik, gospodar, tajnik in 7 članov.

Vsi člani UO opravljajo v družini funkcije, kot vodje raznih komisij in odborov, ki delujejo v RD in sicer:

  • komisija za delo z mladimi,
  •  komisija za varstvo okolja, 
  • komisija z gospodarsko dejavnost, 
  • komisija za izobraževanje in izpite, 
  • komisija za odlikovanja in pravne zadeve in 
  • tekmovalna komisija.

Zgodovina

V začetku leta 1955 so se v Celju na Rajonski zvezi zbrali predstavniki sektorskih odborov in sklenili, da bodo ti sektorji postali samostojne Ribiške družine. 

Ta sklep je bil sprejet v skladu z Zakonom o ribištvu in tako so bile leta 1955 ustanovljene Ribiške družine Celje, Laško, Voglajna, Šempeter v Savinjski dolini, Šoštanj, Mozirje in Ljubno ob Savinji, t.j. skupno 7 ribiških družin, katere so s svojim delegatom sestavljale vodstvo Rajonske – kasneje Zveze ribiških družin Celje. 

Po opravljeni proceduri o ustanovitvi samostojnih ribiških družin na porečju reke Savinje, se je sestal sektorski odbor mozirskega okoliša in 9.oktobra 1955 ustanovil Ribiško družino Mozirje, katere prvi predsednik je postal Boro Blagojevič, tajnik Franc Burdijan, gospodar pa Miha Cajner.

Ta garnitura je vodila družino vse do konca leta 1960, ni pa imela vseh pooblastil, saj je članske izkaznice, dnevna ribiška dovoljenja in letne dovolilnice še vedno izdajala Rajonska zveza v Celju, ki je imela na skrbi tudi vlaganja rib in odlove potokov in strug. 

V letu 1961 je bilo izvoljeno novo vodstvo družine. Predsednik je postal Franc Pogelšek, tajnik Franc Breznik, gospodar pa dr. Boris Skalin. S sklepom zveze so takrat prešle vse pristojnosti na Ribiške družine. Ob ustanovitvi leta 1955 je družina štela 72 članov. 

image

Novo vodstvo družine je pričelo z novimi organizacijskimi prijemi, veliko skrb so posvečali vlaganju in vzreji rib, spremenili revirje, omejili ribolovne dneve. S pomočjo občine so ukinili ribolov v nekaterih vodah ter proglasili potoke Mozirnico, Trnavo in Ljubijo za varstveno gojitvene vode, skupno z vsemi ostalimi potoki in strugami. Občina je o tem izdala ustrezno Odločbo, katera velja še danes. 

V času po letu 1977 je prišlo do kadrovskih sprememb v družini, predsednik in tajnik sta ostala ista, funkcijo gospodarja pa so si člani menjavali. Za dr. Skalinom je prevzel posle gospodarja Franc Bastl, za njim Branko Jerovčnik, nato Alojz Hanžekovič. Leta 1993 je ob izvolitvi novega vodstva družine postal predsednik Alojz Hanžekovič, tajnik je postal Janez Kolar, gospodar pa Branko Jerovčnik. 

Po osamosvojitvi Slovenije se je Ribiška družina Mozirje organizirala v skladu z novim Zakonom o društvih. Tako je bilo po novih pravilih že izvoljeno vodstvo leta 1995. Od proslave ob naši 40 letnici smo izvedli nekaj večjih projektov. Adaptirali in razširili smo ribiški dom v Gaju, dogradili ribogojne ribnike na Prihovi, maja 2003 organizirali proslavo ob 115 letnici organiziranega ribištva na slovenskem z okroglo mizo Savinja včeraj – danes – jutri in izvedli inventarizacijo Savinje, ki nam bo v veliko pomoč pri nadaljnjem načrtnem delu.

Od leta 2005 je predsednik RD Mozirje Milan Kojc, tajnik je Janez Kolar, gospodar pa je bil do nedavna Dušan Žunter, sedaj pa ga je nadomestil Srečko Novak. Člani RD Mozirje tudi danes skrbijo za ribji živelj v delu porečja Savinje, s katerim gospodarijo. V novi ribogojnici vzrejajo ribe, katere vlagajo v Savinjo in Dreto.

Kontaktni podatki

Ribiška družina Mozirje (RD Mozirje) Savinjski gaj 2, SI-3330 Mozirje, Slovenija
T: +386 (0)3 839 04 15
Kontaktna oseba: xxxxxx
Gsm: xxxxxx
E-mail: info@rd-mozirje.si

Uradne ure:
vsak petek med 16. in 18. uro v Ribiškem domu Mozirje.

Za vse informacije o RD Mozirje vas prosimo, da nas kontaktirate na info@rd-mozirje.si ali izpolnite spodnji obrazec.

Kontaktni obrazec

Pravno obvestilo RD Mozirje, preberi več...

67418